http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?...&ChannelID=100

Đúng với tầm vóc của một cơ thể đã lớn, eMông bắt đầu có uy tín trên "trường quốc tế". Để tránh những đáng tiếc đã xảy ra trong việc toàn các bẹn PV nửa mùa nhặt nhạnh dăm câu ba điều về chúng ta để tự tổng hợp thành bài, tôi sẽ cố gắng tự viết về eMông qua chính hiểu biết của mình có được nhờ tham gia vào eMông.
Hy vọng sẽ có một số bài viết chất lượng hơn được lên báo. Mai mời các bạn đi mua tờ Tuổi trẻ CN về nhé