Hiện tại eMông Group forum đã tích hợp bộ gõ tiếng Việt vào forum, nên tất cả các bài viết kể từ thời điểm này (17-07-2010) dùng tiếng Việt không dấu được coi như bài viết vi phạm Nội quy, sẽ có thể bị xóa không báo trước. Những member có nhiều bài viết không dấu sẽ có thể bị treo mông lên cột điện cho mát tùy theo mức độ vi phạm.

+ =

BĐH eMông Group