Từ ttvnol.com đến opera và forum cũ, Mông dân có rất nhiều bài viết chất lượng.

Để làm phong phú thêm cho eMông Group forum, rất mong các chủ bài viết trở lại chuyển bài viết của mình ở những nơi cũ về eMông Group forum.

eMông Group forum bản thử nghiệm được lưu trữ tại đây