Từ ý tưởng tạo một topic chia sẻ kỹ năng do chị Hạ đỏ gợi ý bên Trà đá bốt Hàng Đậu của chị Na9, eMông lập topic này để các Mông dân có gì hay ho trên mạng liên quan đến chủ đề này thì tương vào đây để học được thêm cái gì bổ cái đấy.

Nếu hôm nay là ngày đẹp topic ra đời câu được nhiều khách, nhiều chủ đề thì sẽ xem xét nâng hẳn tầm thành một box cho nó xôm.