Đạp xe thăm "Thủ đô văn hóa" một thời...

Không nhiều người biết địa danh Cống Thần, Phú Xuyên từng là "thủ đô văn hoá" một thời. Nơi Quang Dũng gặp "Đôi mắt người Sơn Tây", Phạm Duy gặp Thái Hằng - Thái Thanh, Văn Cao viết "Tiến về Hà Nội", Bùi Xuân Phái, Tạ Tỵ triển lãm tranh, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng viết lách và hút sách...

Đọc hồi ký của nhạc sĩ Phạm Duy sẽ thấy những nhân vật văn hóa của một giai đoạn lịch sử liên quan đến địa danh này... http://www.phamduy2010.com/phamduy_v...chuong_22.html

Thời gian: Chủ nhật 28/8/2022
Xuất phát: 6h30 tại cổng parabol Đại học Bách khoa Hà Nội.
Tổng quãng đường dự kiến: 100km

Chốt đoàn ở con số 15 thành viên
1. Linh Vu
2.