Cung đường mở hàng cho tuổi mới của eMông
Kế hoạch
6h30 chủ nhật 15.5.2022 xuất phát tại bốt Hàng Đậu

7h30: ăn sáng tại Từ Sơn

8h15: lên đường đạp ngẫu hứng qua một số ngôi làng ở Kinh Bắc

11h30: Có mặt tại làng Nôm (Hưng Yên) ăn trưa (đặt ăn ở quán)

12h30 - 14h30: thăm làng Nôm, giao lưu...

14h30: tiếp tục lên đường qua một số điểm đến thú vị...

17h30: có mặt tại điểm xuất phát

Tổng cung đường: 100km
Chi phí dự kiến: 200k

Chốt đoàn ở con số 20 thành viên.

Đăng ký
1. Flamencol78
2.