Xuất phát: 20h00 thứ 7 ngày 16.4.2022 tại Trường Đại học SKĐA đường Hồ Tùng Mậu.

Xuyên qua những ngôi làng, ruộng đồng, nghĩa trang... dưới ánh trăng 16 đầy liêu trai...

Dừng chân giao lưu tại chùa Thầy.

Tổng quãng đường 2 chiều tính từ điểm xuất phát: 40km.

Dự kiến 23h30 có mặt tại Cầu Giấy (nếu chửa tour không bị lạc).

Chốt đoàn ở con số 15.

Đăng ký
1. Linh Vu
2. Miên Mộc
3. Ngoc Nguyen
4. Quoc Nguyen
5. Duong Hong Quan
6. Phong Nguyen (tiễn đoàn 2 chiều)
7. Seven Love
8. Tran Quynh
9.