Hôm nay mình vừa nhận được 100k do Phicong Huynh ủng hộ quỹ duy trì và phát triển diễn đàn emong.org.

Thay mặt diễn đàn xin cảm ơn tình cảm của Phicong Huynh
Cũng gửi lời cảm ơn Đắc Vinh đã vì lí do chuyển tiền ủng hộ của Phicong Huynh cho diễn đàn mà lặn lội cả một chuyến xuyên Việt.