Gặp mặt kỷ niệm e Mông tròn 1 giáp

Địa điểm: Thôn Nhồi Trên, Cổ Loa, miền Đông nước Anh
Thời gian : Từ 14h00 đến 24h00 ngày 9.5.2020
Kế hoạch: ngẫu nhiên, dự kiến 21h00 thổi nến sinh nhật.