Thông báo offline sinh nhật Ê mông lần thứ 11:
Kính mời Mông dân tham gia buổi off chiều nay, thứ 4 ngày 08/05/2019
Thời gian: 18h
Địa điểm:
- Bốt Hàng Đậu - Nếu trời không mưa
- Bảo Hùng hội quán Số 26 Trấn Vũ - Nếu trời mưa

SĐT liên hệ: Mộc Miên 0963397674

Hãy đến đúng giờ nếu không mặc kệ.