Tối qua lượn 1 vòng qua các hồ Hà Nội thấy cung đường rất đẹp và rất vui nên nghĩ ra cái sự kiện này. Mọi người tham gia đi. Đảm bảo không thất vọng, Biểu tượng cảm xúc grin
Lộ trình như sau: https://www.endomondo.com/routes/466761652
Thể lệ: Tập trung BHD, đóng 20k 1 người, nhất ăn tất, Biểu tượng cảm xúc pacman . Mọi người sẽ chạy theo lộ trình trên (vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dắt bộ, đi lên vỉa hè, .. tùy ý thức mỗi người). Ai về BHD sớm nhất thắng cuộc.
Yêu cầu phải có thiết bị để ghi lại track log.