Tình hình con xe của em nó die phanh dầu phía sau, bác nào có cái phanh phía sau dư ra không dùng hoặc cả bộ bán thì alo em nhé.