Một người bạn vô cùng thân thiết của mỗi thành viên eMông đã tham gia vào một chuyến đi rất xa, nó đã độc ác vô cùng khi sẽ để lại một khoảng trống...