Các chiêu rút ruột món ăn ở nhà hàng

Thịt bò là thịt lợn sề cho chất tạo màu, tạo mùi còn các loại hải sản ôi thiu được tẩm ướp hương...