Đúng là ...bới lông tìm vết :o029:
Ảnh đẹp, người đẹp, trông rất tình :hoa: