Khó qué gì... kiếm cái máy quay HD xịn xịn rồi quay, về nhà tách frame... đảm bảo ko lọt lưới bố con thằng nào.

Thậm chí lôi Canon Mark IV ra mà quay cho mấu...