Bún đậu mắm tôm trong này ngon thì phải 40k/suất, mà thèm quá thì cũng vẫn cứ phải ăn :((