chiệp em ko đi được....... Mong bác sẽ hồi phục........... Cầu 1000 hạc giấy cho bác