Ơh, Mỹ mình vẫn ra rả trên tivi với báo đài cơ mà nhỉ, sao phải sợ cái thẳng Trung Quốc dở hơi :o054: