Hôm qua vừa được tin mẹ Kim đang nằm ở viện ung bướu Hà Nội, tình hình bác ốm khá nặng.

Tối nay, thứ 4, ngày 15/8, ai rảnh thì bố trí thời gian đi thăm...