Cám Hấp ơi, tớ không ủng hộ tiền để xây nhà vệ sinh. Tớ ủng hộ một thùng đồ chơi phát cho bọn trẻ con ở Chế Tạo được không?