1- Hòa Trym một gạch ạ (Đang cân nhắc xe máy, nếu đường đi cửa Hương như trước đây em đi từ chợ Bến vào thì đừng hù ma em nhóe :o013:)

2- Nguyện...