AD cho nhà em 1 chân đạp xe cùng đoàn, đến nơi sẽ quay đầu luôn. Không ăn, không ngủ, không uống nước....=))