ố ồ. tiện thể về quê chơi luôn. Cho em đặt cục gạch ạ