E đk nhé a Tô
1. Nick (forum hoặc facebook): thindt
2. Họ và tên: Đặng Trần Thìn
3. Ngày sinh:
4. Số điện thoại:
5. Số CMT/Hộ chiếu:
6. Nơi cấp:
7. Ngày...