Còn tôi đúng là điếc không sợ súng. Bổ dốc này sầm sập, đến chân dốc nhìn lại.. :( thấy phục mình ghê.