Mình cũng thấy đi nhiều thành quen. Xe mình to quá khổ nhưng đi nhiều vẫn chỉ thấy ê mông với mỏi chân thôi chứ không bị đau vai với cổ :)