Thế McMillant cho chị hỏi là đối với phái nữ thì biểu hiện thế nào đây :o025:
Mà nói thật là với chiều cao 1m50 thì chống chân đã khó chứ nói gì đến...