chà....
lại một sinh nhật nữa ....
Và chúng ta còn nhớ tới nhau. Vậy là quá đủ cho một thời thanh xuân tươi đẹp.
Hi Cường (vén) nhé ! và tất cả những bạn Emong đời đầu cho tới đời chót ...
Hi...