Cứ giơ mông ra cho nó gặm, gặm chán thì đi tiếp :3