Anh ơi,

Còn hàng không ah? Xem xe ở đâu vậy? Nhìn phê quá, 5 Obama = quá hợp lý! Up cho bác phát