thèm quá, có $ mua ngay 1 con vứt ngoài HN cho nhà Mông thuê, cứ cái đà đi đêm của bọn này thì chả mấy mà huề vốn! :o050: