Cháu muốn góp chút truyện , mà bị băng dính tùm lum ngoài bìa hẻm biết được chấp nhận hem ạ ..