đoàn đi bộ ko ai nhìn thấy cái cây hình đầu người nhỉ, đi buổi tối mà nhìn thấy cây đấy thì ướt quần hết :o023: