ban quay tay bắt đầu lục đục , dự là sắp đảo chính roài :o059: