Chia sẻ cảm xúc của đội xe máy

Phần I
Quay lại Chế Tạo 2 lần trong vòng 2 tháng, có lẽ tôi là một trong số ít người đã được trải nghiệm đầy đủ...