câu nói gây ấn tượng nhất của át min Cắp bô là : 6 rưỡi dậy ăn sáng chuẩn bị nhé
Thực ra câu ý chả làm sao nếu thời điểm nói không phải là gần 4h...