Cháu đợt rồi lubu ko theo kịp lịch off, cháu đk muộn 1 xuất xđ đc không ạ?