Ba chị em nhà này cũng làm mình rất nhớ, họ có vòng 1 đẹp và luôn không mặc áo lót - một sự tự hào :hoa:

Người bé khung nhỏ, đơn giản.