Vũ khí tối tân mà nhả đạn giáp nào đỡ được đây :o2one: