Hương sữa ngạt ngào trên con đường em đi ... Cái lạnh se sẽ áp vào má, man mát tới mơn man ... em tự nhủ em yêu mùa thu nhất, không vì nó là mùa lãng mạn,...