Đúng là điều hành cái emong.org này khó thật. Chả có tiêu chuẩn nào cả. Hic hic. Bố ai mà biết được sự "tôn trọng" rất sì tin là cái gì gì ? Mỗi topic...