- Tài trợ ăn sáng cho VĐV, CĐV, BTC: Bếp 7L
- Đào Hoa tài trợ 10 gói tinh bột nghệ 100g: nội dung sẽ công bố lúc trao giải
- Lạc Hoa tài trợ 04 xuất gội đầu...