Tô thay chữ ký rồi cơ à :o037: sao chuyến này ko tập bơi nốt đê =)) lên huyền ảo luôn :3