Tuột xích ở nhà mong ngóng tin tức mọi người quá đi. Anh Tô ới up ảnh đi anh :-)