Dựa vào nhau mà sống chứ quái cái qué giề, nói thế e nó k lấy chồng đc thì bỏ mịa :o4: