Câu nói của bọn đi bộ: "Hãy tiết kiệm nước mắt, đó chưa phải là quan tài đâu". Bọn đi xe mái nhanh quá (lúc vào) nên không được nghe câu này :))
À quên,...