Kin hầy, những người khốn khổ mờ demo cho quả ảnh hoành tá trành sung sờ sướng thế kia ạ :))))) chả giống kiểu kể nghèo kể khổ rì cả .......... Hay...