Conversation Between nghiableu and hangngo

4 Tin nhắn khách thăm

  1. Anh ơi, áo của anh hôm qua là size bao nhiêu đấy a. Lần trước em oder 1 cái áo mưa ko mũ, size S mà vẫn rộng thùng thình a
  2. Em đã nhận được và đã oder a. Em cảm ơn anh
  3. Em đã nhận được và đã oder a. Em cảm ơn anh
  4. 1. http://detail.tmall.com/item.htm?spm...ne=taobao_shop
    2. http://detail.tmall.com/item.htm?spm...path=&sku=&ug=
    3. http://detail.tmall.com/item.htm?spm...path=&sku=&ug=
    em deactive facebook nên anh gửi qua đây. Do giảm giá xả hàng nên màu sắc và size có thể giới hạn, chọn màu xanh lá cây thì chắc vẫn ổn.
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4